Sommige situaties vragen om een periode van tijdelijk leiderschap op een locatie of binnen een afdeling zoals:

  • Vervanging van een leidinggevende bij ziekte of vanwege zwangerschapverlof.
  • Vervanging van een vertrekkende leidinggevende totdat er een definitieve opvolger is.
  • Wanneer er tijdelijke onduidelijkheid van organisatievorm en/of functies is als gevolg van een reorganisatie of fusie.
Hoe
Interim management is gericht op de opdracht die er ligt én op de medewerkers die een bijdrage leveren aan de totstandkoming van de gewenste resultaten van die opdracht.
Er kan van mij een planmatige aanpak verwacht worden, waarbij ik gebruik maak van de in de organisatie aanwezige kennis en ervaring en zoek naar zoveel mogelijk afstemming binnen de organisatie.
In de uitvoering van mijn werkzaamheden richt ik me op de taak én op de ondersteuning van de medewerkers in hún taken ten aanzien van het primaire proces en de te behalen teamresultaten.