Bij wandelcoaching gaan we letterlijk én figuurlijk op pad met de vragen die je hebt. Je zit even niet meer tussen de vier muren van je kantoor of werkruimte.
Je kunt de wind door je haren voelen, andere vergezichten zien en ontspanning ervaren door in beweging te zijn. Vragen over werk, loopbaan of de balans tussen werk en privé kunnen aanleiding zijn om coachwandelingen te maken met mij.
Ik loop met je mee en samen focussen we op de wensen voor verandering en de vragen die je hebt. Dit alles helpt je om weer nieuwe stappen te zetten op jouw pad.

Klik hieronder op de verschillende mogelijkheden voor meer informatie.
Kennismakingswandeling
Mindfulness en wandelen
NIEUW IN MEI/JUNI 2017!
Wandelend stilstaan bij wat je beweegt
Ontdek je talent en wie je bent

Wandeltraject op maat
Het lopende team
Uitwaaien en opladen
Groepswandelingen
Stiltewandelingen

Waar
Reeds geplande activiteiten in Agenda
Folder 'Wandelcoaching' (PDF)

 

 

 


Kennismakingswandeling

Wil je eerst eens ervaren of wandelcoaching een vorm van coaching is die bij je past, dan kun je een afspraak maken voor een kennismakingswandeling van 1½ uur.
Tijdens deze wandeling staan we stil bij je coachingsvraag. Je kunt kennismaken met mij en mijn werkwijze en we bespreken hoe een wandelcoachtraject voor jou er uit zou kunnen zien.

Contactformulier voor meer informatie of een afspraak


 

 

Mindfulness en wandelen
Beoefening van mindfulness betekent op een speciale manier oplettend zijn:
‘bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zónder te oordelen’ (John Kabat-Zin)

Wandelen in de natuur, bewust in het hier en nu aanwezig, zonder te oordelen over jezelf of de ander. Dat is wat er gebeurt tijdens de mindfulness wandelingen die in mei/juni van dit jaar gepland staan. In een kleine groep gaan we wandelen op avonden dat de zon nog hoog aan de hemel staat.
We lopen in een rustig tempo, soms kort in stilte, soms met een specifieke focus.
Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema. Naast het wandelen zullen er ook staande/zittende mindfulness oefeningen aangeboden worden.

Contactformulier voor een afspraak / meer informatie


 

 

Wandelend stilstaan bij wat je beweegt
Een wandelcoachprogramma dat bestaat uit 6 wandelingen van 1½ uur met opdrachten voor thuis en op het werk. Een programma voor professionals en managers, gericht op persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit, zingeving en leiderschap.

Na afloop van het traject is duidelijk wat voor jou een energiegevende en prettige werkomgeving is en hoe jij het best tot zijn recht komt binnen die werkomgeving.
Je hebt zicht op je voorkeur leerstijl, je talenten en sterke punten.
Je wordt je bewust van jouw helpende en storende overtuigingen en gedachten.
Je hebt meer zelfkennis en kunt beter omgaan met voor jouw lastige situaties.
Je hebt meer zicht op wat ervoor zorgt dat jij in beweging komt en blijft.
Hierdoor ervaar je meer mogelijkheden om zelf invloed uit te oefenen op je huidige werksituatie.

Contactformulier voor meer informatie of een afspraak


 

Wandeltraject op maat
Heb je een vraag voor coaching of supervisie en wil je wandelend met die vraag aan de slag, dan kunnen we een traject op maat afspreken.
Het aantal wandelingen hangt af van de vraag die je hebt. Tijdens de eerste wandelingen maken we afspraken over het aantal wandelingen en wat het traject moet opleveren.

Contactformulier voor meer informatie of een afspraak


 

Het lopende team
In de Broekpolder in Vlaardingen een dag of dagdeel met je team aan het werk vanuit een van de aanwezige locaties. Dat is weer eens wat anders als tussen de vier muren van een vergaderzaal!

Alleen al het verblijf in een natuurlijke omgeving heeft effect op het samenwerkingsproces. Buiten worden mensen rustig. Er wordt gewandeld en het in beweging zijn heeft een positieve invloed op het denken. Gedachten ordenen zich makkelijker en als vanzelf vallen dingen op zijn plek.
De creativiteit en concentratie gaan omhoog en zorgen voor verrassende inzichten en ideeën.
De werkvormen die ik inzet maken gebruik van wat de natuur ons te bieden heeft. We wandelen in tweetallen, in stilte en met elkaar.

Een teamwandelcoach programma wordt volledig op maat gemaakt. In de natuur en buitenlucht wordt gewerkt aan de hand van de thema’s en vraagstukken waar in een voortraject met de leidinggevende en het team afspraken over zijn gemaakt.
Een andere (wandel)locatie kan in overleg worden besproken.

Contactformulier voor meer informatie of een afspraak 

Uitwaaien en opladen
Het wandelcoachprogramma ‘Uitwaaien en opladen’ op het prachtige eiland Terschelling, kun je zien als een retraite.
Mogelijk als aanvulling op je coachtraject, als start van een traject of op zichzelf staand.
Iedereen kan deelnemen.
Belangrijk: je bent in staat om  enige tijd ( ± 2½ uur) te kunnen wandelen óók als het weer wat minder mooi is.

Contactformulier voor meer informatie of een afspraak 

Groepswandelingen
Wandelend in de Broekpolder kun je de effecten ervaren van het buiten in beweging zijn. In alle jaargetijden en onder alle weersomstandigheden voel je het effect van afstand nemen, ontspannen en tot rust komen. Je zult ervaren dat nieuwe inzichten sneller ontstaan, dankzij het in beweging zijn.
Groepswandelingen van 2 uur zijn thematisch van aard, en voor iedereen toegankelijk. Het is ook een mooie manier om met mij en met wandelcoaching kennis te maken.

Kijk in de agenda voor de data en thema’s van de groepswandelingen en meld je van tevoren aan. Er kunnen 8 mensen mee met een groepswandeling. Er zijn geen kosten verbonden aan de wandeling. Eventuele drankjes tijdens of na de wandeling zijn voor eigen rekening.

Contactformulier voor meer informatie of een afspraak 

Stiltewandelingen
Even weg uit de drukte van elke dag, uit je vertrouwde omgeving en je vaste patronen. Een moment van overdenking en bezinning.
In de Broekpolder wandelen we op de zondagochtend voor een groot deel in stilte. We nemen de tijd om te luisteren naar de natuur om zo ook dichter bij onze eigen natuur stil te staan. Wat gaat er in ons zelf om?

Buiten zijn doet je ontspannen, geeft ruimte, maakt je hoofd leeg, maakt je helderder en creatiever. In stilte buiten wandelen, zorgt voor nieuwe inzichten en waardevolle gedachten.
Een mooie start voor de zondag en de nieuwe week.

Heb je zin om een keer mee te wandelen?
Kijk in de agenda voor de data en meld je van tevoren aan. Er kunnen 8 mensen mee met de stiltewandeling. Er zijn geen kosten verbonden aan de stiltewandeling, eventuele consumpties na afloop zijn voor eigen rekening.
We lopen ongeveer 1½ uur.

Contactformulier voor meer informatie of een afspraak


 


 

Waar
De wandelingen starten bij Sportcentrum De Polderpoort in de Broekpolder in Vlaardingen.

Zorg voor comfortabele wandelschoenen en kleding die aangepast is op de weers-omstandigheden!

Routebeschrijving Polderpoort:

Watersportweg 11 weergeven op een grotere kaart