Wandelsupervisie

Krachten en talenten aanboren en varen op je eigen kompas 

Ook mijn supervisietrajecten vinden wandelend in de natuur plaats, zijn toekomstgericht en focussen op de gewenste resultaten.

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen.
Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden.
Supervisie is, in tegenstelling tot coaching, minder gericht op het verbeteren van prestaties in de praktische uitvoering van beroep of functie. Bij supervisie staan het inzicht in en het effect van het eigen handelen voorop. Meer inzicht in het eigen handelen, biedt meer mogelijkheden om bewuster met het eigen gedrag om te gaan.

Supervisie wordt veel ingezet voor coaches, wandelcoaches, professionals, leidinggevenden en managers werkzaam in de zorg, het onderwijs, etc.
Juist daar waar je jezelf als persoon inzet om anderen te ondersteunen is het belangrijk te kunnen reflecteren op het eigen handelen zodat je bewuster je eigen gedrag in kunt zetten in situaties met kinderen, ouders, medewerkers etc.

Als supervisor stel ik, vanuit een neutrale positie, een aantal vragen om zo tot andere gedachten of nieuwe inzichten te komen.
Ik loop tijdelijk mee en bied ondersteuning door het focussen op kwaliteiten, wensen, verwachtingen en beperkingen. Vanuit andere inzichten kunnen kleine stapjes gezet worden op weg naar het vergroten van competenties, een andere houding op het werk of een betere balans tussen werk en privé.

Waarom wandelen?
Een natuurlijke omgeving heeft een positieve invloed op mensen. Natuur is altijd in beweging en maakt ook beweging in ons los. De natuur helpt je om helderder te denken, te ontspannen en nieuwe energie op te doen.

Verschillende studies tonen aan dat bewegen een positieve invloed heeft op onze mentale gezondheid. Wandelend in de natuur neem je afstand van je dagelijkse beslommeringen. Je gedachten ordenen zich makkelijker en als vanzelf valt alles op zijn plek.

Het aantal supervisie wandelingen dat we maken hangt af van de leervraag die je hebt. Een richtlijn is 8 á 10 wandelbijeenkomsten van 1½ uur.
Als supervisor ben ik geregistreerd bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). In het kader van Permanent Leren kun je als professional in de zorg PE punten krijgen als je een supervisietraject bij mij volgt.

Kennismakingswandeling
Een wandelend supervisietraject start altijd met een kennismakingswandeling waarin we stil staan bij de thema’s, leervragen en doelen. Na deze eerste wandeling worden afspraken gemaakt voor het vervolg. 

Wandelende supervisie is voor iedereen geschikt
Belangrijk is dat je fysiek in staat bent zo’n anderhalf uur in beweging te zijn in je eigen tempo.
We kunnen ook af en toe stil staan of op een bankje zittend in gesprek zijn. Ook zijn er mogelijkheden om tijdens de bijeenkomst even iets te drinken. Aan het begin van elke wandeling bespreken we kort wat je wensen zijn.

Zorg voor comfortabele wandelschoenen en kleding die aangepast is op de weersomstandigheden!
De wandelingen vinden onder alle weersomstandigheden plaats, alleen bij onweer of code oranje zoeken we een binnen locatie op.

Het wandelen gebeurt op eigen risico.

Wandellocaties
De wandelingen vinden plaats in het poldergebied De Broekpolder in Vlaardingen.
De wandelingen starten op de parkeerplaats bij Sportcentrum de Polderpoort, Watersportweg 11, 3138 HD in Vlaardingen

Routebeschrijving Polderpoort: